Anbi Status?

Anbi (in aanvraag)

De Stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, het beperken van afvalstromen, het tegengaan van verspilling van goederen, grond- en hulpstoffen, het stimuleren van het hergebruik van goederen, het bevorderen van het maatschappelijk welzijn, het verbeteren van de zelfredzaamheid, het voorkomen van sociaal isolement en het stimuleren van de integratie in het dagelijks leven van mensen, alsmede  het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling van de stichting

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Beleidsplan

Ten behoeve van de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen bevorderd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in de kringloopwinkel. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers.

Ter realisering van de sociale doelstelling wordt jaarlijks de positieve opbrengst gedoneerd aan maatschappelijk verantwoorde doelen.

Het toekennen van een donatie verloopt volgens een vast protocol. Om te kunnen beoordelen of een organisatie voor een donatie in aanmerking komt, moet de aanvrager een uitgebreide vragenlijst invullen. Uit alle positief beoordeelde aanvragen wordt in een bijzondere algemene vergadering besloten welke organisaties een cheque krijgen en hoe hoog het bedrag van de cheque is.