In 1989 gaan Doortje en Wiet Gilsing op vakantie in Chili. De armoede die ze daar aantreffen maakt zo’n indruk op hen dat zij besluiten er iets aan te doen. In Nederland aangekomen nemen zij contact op met de stichting “Nederlands Kampioenschap Handmelken”. Deze stichting was bereid hieraan mee te helpen.

Zodoende zijn Wiet Gilsing en Henk Hellings begonnen met het inzamelen van 2e hands spullen en deze werden via een loterij en rommelmarkten in Best, Eindhoven en Belgie aan de man gebracht.

Dit is uiteindelijk de aanzet geweest tot het oprichten van de oudste kringloop in Best: “Kringloopwinkel Handmelken Best”. Gezien het succes van deze kringloopwinkel is er vanuit het bestuur (Stichting N.K. Handmelken) het verzoek gekomen om meerdere projecten te ondersteunen. Het gaat hier vooral om projecten welke begaan zijn met het lot van kinderen in 3e wereld landen. Niet alleen 3e wereldlanden maar ook projecten in Nederland staan op het “loonlijstje”van onze kringloop. dit zijn o.a. . . .

In zijn bestaan heeft deze op uitsluitend vrijwilligers draaiende kringloop ruim € 1.200.000,- geschonken aan kleinschalige projecten, zowel in 3e wereldlanden als in Nederland.

De strijkstok? Deze 2-3 mans kringloop is uiteindelijk verworden tot een “bedrijfje” waar een 20 tal vrijwilligers werken. Afgezien van de vaste lasten zoals huur, gas, water en licht blijft er geen cent bij de kringloop of zijn medewerkers achter. Mocht er dan toch iets aan de strijkstok blijven hangen dan is dat het kopje koffie met koekje voor de medewerkers.